Asiakastarina

Terapiatalo Noste

Noste on matalankynnyksen terapiatalo, jonka tavoitteena on tuoda apu helposti kaikkien saataville. Kynnystä yhteydenottamiseen ja oikean henkilön löytämiseen on madallettu, jotta ongelman koittaessa ihmisen ei tarvitse odottaa käsittelyjonossa viikkoja.

Koko toiminnan keskiöön on nostettu asiakkaan kokonaisvaltainen kokemus. Lähtien siitä, että terapia-apu on aina joustavasti saatavilla ja monikanavainen vuorovaikutus asiakkaan kanssa voidaan ripeästi aloittaa, mutta myös huolehtimalla asiakassuhteeseen positiivisesti vaikuttavista muista asioista.

Terapiatalo Noste päätti ottaa käyttöön Fiplan laskutusalustan, jolla lähetetään tuhansia asiakaslaskuja kuukaudessa. Näin Noste on taannut, että asiakkaan maksukokemus on mahdollisimman helppokäyttöinen ja asiakkaan ei tarvitse etsiä laskua paperikasoista taikka sähköpostin syövereistä.

Nosteen asiakkailla on aina saatavilla ajantasainen lasku, jossa toteutuneet terapiatunnit ja viitetiedot ovat kerralla kunnossa. Tämä on vähentänyt Nosteen taloushallinnon työkuormaa, sillä esimerkiksi liikasuoritukset ja viitteettömät maksut ovat poistuneet.

Laskujen maksamattomuustaso on pienentynyt radikaalisti vähentäen yhtiön luottotappiot minimiin ja Fipla-alustan helppokäyttöisyys on kannustanut asiakkaita maksamaan laskut muutaman päivän sisällä laskun vastaanottamisesta. Perinteissä laskutusmallissa (pdf & e-lasku) asiakasmaksut ovat kotiutuneet aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskujen lähettämisestä.

Seuraavassa vaiheessa Noste tuo Fipla-laskutusalustaan asiakastyytyväisyyskyselyt ja alkaa tarjota laskunmaksunäkymässä kumppaniverkoston tuotteita ja palveluita terapia-asiakkailleen.