Alusta älykkäämpään laskutukseen.

Fipla auttaa kuluttajaliiketoiminnassa olevia yrityksiä modernisoimaan laskutuksen ja ottamaan siitä enemmän irti. Nyt on aika nostaa staattinen, näkymättömissä tapahtuva toimenpide interaktiiviseksi kokemukseksi.

Lähettäminen ja seuranta

Fiplan laskutusalustaan lähetetään asiakkaan laskutiedot rajapinnan kautta sieltä, missä asiakastietoja tällä hetkellä pidetään, esimerkiksi CRM:sta tai potilastietojärjestelmästä.

Alusta seuraa reaaliajassa yksittäisten laskujen statusta ja yleistä tuloutusastetta. Järjestelmä lähettää automaattisesti maksumuistutuksia valitun aikajanan mukaisesti ja poistaa laskutusprosessista turhat maksumuistutukset. Näin vähennetään taloushallinnon manuaalista työtä ja vältetään sekaannukset asiakkaan näkökulmasta.

 

Maksaminen

Asiakas vastaanottaa automaattisesti laskulinkin meilitse tai tekstiviestillä. Yhden klikkauksen takana avautuu näkymä laskuun, jonka keskiössä on maksaminen välittömästi.

Laskumaksunäkymässä on saatavilla lasku ajantasaisella summalla ja viitetiedoilla, jolloin maksaminen tapahtuu aina oikeilla maksutiedoilla.

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Hyödynnä maksuhetki ja aloita asiakastyytyväisyyskyselyiden kerääminen maksutapahtumien yhteydessä, sillä laskunmaksuhetkessä palaute on aidoimmillaan.

Mittaa esimerkiksi asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla (NPS) tai kerää avointa palautetta ja kokoa julkisia suosituksia markkinoinnin ja myynnin käyttöön.

Asiakkaiden vastausprosentti paranee merkittävästi kun tyytyväisyyskysely tapahtuu helppokäyttöisesti laskua maksettaessa. Palautteen linkittäminen asiakasryhmään tai yksittäiseen asiakkaaseen luo parhaan lisäarvon liiketoiminnalle.

Lisämyyntimahdollisuudet

Fiplan interaktiivinen laskutusnäkymä luo mahdollisuuden palveluiden ja tuotteiden lisämyynnille valituille asiakasryhmille.

Asiakas valitsee yhdellä klikkauksella lisätuotteet ja maksaa ne välittömästi yhdessä alkuperäisen laskun kanssa. Alustan käyttämä maksunvälitys mahdollista myös kolmannen osapuolen  palveluiden ja tuotteiden myymisen.

Alusta päivittää laskun kokonaissumman vastaamaan valittuja lisätuotteita ja maksunvälitys tilittää maksut suoraan kumppaniyrityksille.

Miksi aloittaa
älylaskutus?

Kassa

Helppokäyttöisyys kannustaa asiakasta maksamaan heti. Laskujen tuloutus huomattavasti nopeampaa ja vähentää luottotappioita.

Asiakaskokemus

Parantaa asiakaskokemusta, asiakkaalla on aina saatavilla ajantasainen lasku oikealla summalla ja viitetiedoilla.

Kannattavuus

Digitalisoitu laskutusprosessi alentaa laskuttamisen kokonaiskustannuksia. Tuotteiden ja palveluiden lisämyynti kasvattaa liikevaihtoa ja kohentaa yrityksen kannattavuutta.

Haluatko kuulla lisää?

Bookkaa demo
Fipla
Fipla